Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

n a a 4. Temsil Heyeti'yle İstanbul Hükûmeti arasında yapılan Amasya Görüşmeleri'nde, "Mebusan Meclisi'nin toplan- ması için seç

n
a
a
4.
Temsil Heyeti'yle İstanbul Hükûmeti arasında yapılan
Amasya Görüşmeleri'nde, "Mebusan Meclisi'nin toplan-
ması için seçimlerin serbest yapılması" kararı alınmıştır.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi-
ne yönelik olduğu söylenebili

n a a 4. Temsil Heyeti'yle İstanbul Hükûmeti arasında yapılan Amasya Görüşmeleri'nde, "Mebusan Meclisi'nin toplan- ması için seçimlerin serbest yapılması" kararı alınmıştır. Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi- ne yönelik olduğu söylenebilir? A) Saltanatın kaldırılmasına B) Cumhuriyet yönetiminin kurulmasına C) Ulusal iradenin ortaya çıkmasına D) Azınlık eylemlerinin denetlenmesine E) Düzenli orduların kurulmasına