Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

N Atatürk Türklerin ilk ana yurdu hakkında şunları ifade etmiştir: "Türk milleti, Asya'nın batısında ve Avrupa'nın doğusunda olm

N
Atatürk Türklerin ilk ana yurdu hakkında şunları ifade
etmiştir: "Türk milleti, Asya'nın batısında ve Avrupa'nın
doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt
edilmiş dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun
adına 'Türk Eli' derler. Türk yu

N Atatürk Türklerin ilk ana yurdu hakkında şunları ifade etmiştir: "Türk milleti, Asya'nın batısında ve Avrupa'nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına 'Türk Eli' derler. Türk yurdu daha çok büyüktü. Ya- kın ve uzak zamanlar düşünülürse Türk'e yurtluk etmemiş bir kita yoktur. Bütün dünyada Asya, Avrupa, Afrika Türk atalarına yurt olmuştur. Bu gerçekler eski ve özellikle yeni tarih belgelerinde yer almaktadır..." 1. Atatürk'ün verdiği bilgilerden yararlanarak; Türklerin farklı coğrafyalara yayıldığı, 11. Türk El tabiri ile Türk yurdunun sınırlarının ortaya ko- nulduğu, HH. Türk tarihinin bir bütünlük içinde incelemenin zor olduğu yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Ive T T.33'den it. E) Hve III C) I ve II 55