Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

n da- gisi E) V giy- aya- ngisi 4D Seris 13. (1) Çok eski çağlardan beri bir uygarlık merkezi olan Anadolu'nun tarihsel, kültüre

n da-
gisi
E) V
giy-
aya-
ngisi
4D Seris
13. (1) Çok eski çağlardan beri bir uygarlık merkezi olan
Anadolu'nun tarihsel, kültürel, demografik ve mima-
ri çehresi Türklerin 10. yüzyıldan itibaren bu toprak-
lara yerleşmeye başlaması, vatanı hâline getirmesi

n da- gisi E) V giy- aya- ngisi 4D Seris 13. (1) Çok eski çağlardan beri bir uygarlık merkezi olan Anadolu'nun tarihsel, kültürel, demografik ve mima- ri çehresi Türklerin 10. yüzyıldan itibaren bu toprak- lara yerleşmeye başlaması, vatanı hâline getirmesiyle değişmiştir. (II) Anadolu kültürü ile Orta Asya'dan göç eden Türklerin aynı coğrafyada birlikte var olma süre- ci hem Anadolu'nun hem de Türklerin yaşam biçimle- rinin değişmesi ve yeni bir oluşuma doğru evirilmesine zemin hazırlamıştır. (III) Büyük Selçuklu Sultanı Alpas- lan'ın Anadolu'nun hâkim gücü Bizans Devleti karşısın- da 1071 yılında Malazgirt'te kazandığı savaşın ardından Türkler göçer, yarı göçer ve kentli gruplar olarak kitleler hâlinde Anadolu'da yerleşmeye başlamıştır. (IV) Ana- dolu'nun batısında İznik'i de içine alan bölgede, Kutal- mışoğlu Süleyman Şah önderliğindeki gruplar Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini atmıştır. (V) Bu bölge- de Bizanslılar ile mücadele sürerken doğu ve güney- doğu bölgesine yerleşen komutanlar ilk Türk beylikle- rini kurmuş ve erken Anadolu Türk sanatının örneklerini vermeye başlamıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I C) III B) II D) IV E) V 1.0t