Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

nesi rdır. Bu şiirin hangi dizesinde, yapım eki almış bir sözcüğe yer verilmemiştir? B) II. C) III. A) L. D) IV. E) V. 5. Sanatç

nesi
rdır.
Bu şiirin hangi dizesinde, yapım eki almış bir
sözcüğe yer verilmemiştir?
B) II.
C) III.
A) L.
D) IV.
E) V.
5. Sanatçının ya
$
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-cık, -cik"
ekiyle biçimlendirilmiş sözcük, pekiştirme ve
küçültme anlamından sıyr

nesi rdır. Bu şiirin hangi dizesinde, yapım eki almış bir sözcüğe yer verilmemiştir? B) II. C) III. A) L. D) IV. E) V. 5. Sanatçının ya $ 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-cık, -cik" ekiyle biçimlendirilmiş sözcük, pekiştirme ve küçültme anlamından sıyrılarak somut bir var- liğa ad olmuştur? A) Yaylada, iki de kızılcık ağacımız vardı. B) Kısacık moladan sonra, tekrar yola çıktık. C) Gençliğimde, incecik bir delikanlıydım. D) Daracık bir odada, yarım saat bekledik. E) Küçücük sorunları bile kendine dert ediyor. 1 zonu yanlar V V Bu cümle hangisi, y 6. lk, 1 si tür A) Ba ol B) D 3 209 D