Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Net GENEL KÜLTÜR eleri sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. bah rina cli fade 24 2B nderiler 313.50 NET 5Net 38+ 25 37.25 Net

Net
GENEL KÜLTÜR
eleri
sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
bah
rina
cli
fade
24
2B
nderiler
313.50
NET
5Net
38+ 25
37.25 Net
3. Gazneliler Devleti, bir başka İslam devletinin
(Samaniler) hizmetindeki Türk komutanlar
tarafından kurulmuştur.
D) Kapan
Aşa

Net GENEL KÜLTÜR eleri sti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. bah rina cli fade 24 2B nderiler 313.50 NET 5Net 38+ 25 37.25 Net 3. Gazneliler Devleti, bir başka İslam devletinin (Samaniler) hizmetindeki Türk komutanlar tarafından kurulmuştur. D) Kapan Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi kuruluş şekli açısından bu durumla benzerlik gösterir? A) Büyük Selçuklu Devleti B) Karahanlı Devleti C) Altınordu Devleti D) Tolunoğulları Devleti E) Babürlüler Devleti 4. Osmanlı Devleti'nde, şehirlerde belirli ihtiyaç mallarıpm ve ham maddelerin satışının yapıldığı yere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aimaret B) Zaviye C) Menzil E) Kervansaray 2017-KP 5. O