Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ngisine YGS) nde Ab- ere 11. bir 8 2 etkisi yoktur? 8 A) Tanzimat ve islahat hareketleri B) Ulusçuluk akımları Genç Osmanlı ve J

ngisine
YGS)
nde
Ab-
ere
11.
bir
8
2
etkisi yoktur?
8 A) Tanzimat ve islahat hareketleri
B)
Ulusçuluk akımları
Genç Osmanlı ve Jön Türk hareketleri
8 D) Osmanlıların I. Dünya Savaşı'na katılmaları
E) I. Ve II. Meşrutiyet hareketleri
éis
Yayınlan
Örnek Soru

ngisine YGS) nde Ab- ere 11. bir 8 2 etkisi yoktur? 8 A) Tanzimat ve islahat hareketleri B) Ulusçuluk akımları Genç Osmanlı ve Jön Türk hareketleri 8 D) Osmanlıların I. Dünya Savaşı'na katılmaları E) I. Ve II. Meşrutiyet hareketleri éis Yayınlan Örnek Soru 4 8 Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet Dönemi'nde, 1. Hükümet Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur. II. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yılda bir yenilenmesi usulü devam etmiştir. III. Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atanmaları sür- müştür. Bunlardan hangileri, meclis üstünlüğünü göstermektedir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II (1990/ÖSS) E) II ve III C)Yalnız III (2001/ÖSS)