Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Nitel • Thomas Kuhn'a göre bilim adamları olayları rastgele açıklamazlar. Önce bilim adamlarınca benimsenen yaklaşımlarda temel sorular ve onlara verilecek ce- vapların çerçevesi çizilir. Sonra bu, bi

Nitel
• Thomas Kuhn'a göre bilim adamları olayları rastgele
açıklamazlar. Önce bilim adamlarınca benimsenen
yaklaşımlarda temel sorular ve onlara verilecek ce-
vapların çerçevesi çizilir. Sonra bu, bilim adamla-
rinca benimsenmiş ortak bakış açısına dönüşü

Nitel • Thomas Kuhn'a göre bilim adamları olayları rastgele açıklamazlar. Önce bilim adamlarınca benimsenen yaklaşımlarda temel sorular ve onlara verilecek ce- vapların çerçevesi çizilir. Sonra bu, bilim adamla- rinca benimsenmiş ortak bakış açısına dönüşür. Bu ortak bakış açısı dünyaya bakılan standartlar ve öl- çülerdir, gerçekliğin belirli ilkelerle algılanmasını ve kavramlaştırılmasını sağlayan şablonlardir. Parçada açıklanmaya çalışılan kavramsal çerçe- ve aşağıdakilerden hangisidir? A) Diyalektik B) Paradigma C) Logos D) Sentez E) Analiz