Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Nitelik Ye lış er- 40. Dil öğretiminde amaç, dört önemli davranışı 1 ş kazandırmaktır. Bunlar: okuma, yazma, dinleme, ||| || kon

Nitelik Ye
lış
er- 40. Dil öğretiminde amaç, dört önemli davranışı
1
ş
kazandırmaktır. Bunlar: okuma, yazma, dinleme,
|||
||
konuşmadır. Bir dili iyi kavrayabilmek için de çok
okumak, anlatılanları kavrayabilmek için de iyi
IV
bir dinleyici olmak gerekir.

Nitelik Ye lış er- 40. Dil öğretiminde amaç, dört önemli davranışı 1 ş kazandırmaktır. Bunlar: okuma, yazma, dinleme, ||| || konuşmadır. Bir dili iyi kavrayabilmek için de çok okumak, anlatılanları kavrayabilmek için de iyi IV bir dinleyici olmak gerekir. Okumak, dinlemek bize birikim; yazmak ve konuşmak ise birikimlerimizi V aktarmamızı sağlar. Parçada numaralanmış bölümlerdeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? C) III D) IV A) I B) II E) V