Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

nız. s et an nte m 1 Türkçe 39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yunus Divanı, Burhan Toprak'ın hayat kitabı old

nız.
s et
an
nte
m
1
Türkçe
39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Yunus Divanı, Burhan Toprak'ın hayat kitabı oldu. Bir gün
ona "Romanını ne zaman yazacaksın?” diye sormuştum.
"Kardeşim, yeni bir şey söylemek kolay mı? Ben, bütün
insanı buld

nız. s et an nte m 1 Türkçe 39-40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yunus Divanı, Burhan Toprak'ın hayat kitabı oldu. Bir gün ona "Romanını ne zaman yazacaksın?” diye sormuştum. "Kardeşim, yeni bir şey söylemek kolay mı? Ben, bütün insanı buldum, onun eteğine tutunarak biraz da ben kalırım diye düşündüm." dedi. Massignon'un, ömrünü Hallac-ı Mansur'a vermesini kendine örnek sayıyordu. Onun mizacı Massignon gibi kılı kırk yaran bilgeliğe elverişli değildi. Divan'ın işlenmesi, Yunus'un çevresinin incelenmesinde tarihçilik bakımından eksikler vardı. Fakat o, asıl hedefine ulaşmıştı. Türk mistiğinin dehasına ve kendi ölüm felsefesine cevap veren insanı bulmuş ve tanımıştı. Tarihçi tarafı ne olursa olsun, gençler Yunus'u onunla tanıdılar; sevdiler. Fikir ve şiirimizdeki büyük yerini aldılar. Yalancı dünyaya konup göçenler / Ne söylerler ne bir haber verirler / Üzerinde türlü otlar bitenler / Ne söylerler ne bir haber verirler diyen Yunus, Burhan'ın iliklerine kadar işledi. Bu sevgi ile Türk mistiklerini, Nefahat'ı, Semerat-ül Fuat'ı okudu. Bu sevgi ile mistik bir ahlak kitabı olan Ballar Balını Buldum'u yazdı. 39. Bu parçada yer alan dizelerdeki "Ne söylerler ne bir haber verirler" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölüm tecrübesinin paylaşılamadığı B) Dünya hayatının gelip geçici olduğu C) Ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğu D) Her sözün zamanla değerini kaybettiği E) Yaşamın değerinin bilinmesi gerektiği