Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

nmış adlandırı aşağıdakı şainere eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A) Necip Fazıl Kısakürek B) Arif Nihat Asya C) Yahya Kemal

nmış adlandırı
aşağıdakı şainere eşleştirilirse
hangisi dışta kalır?
A) Necip Fazıl Kısakürek B) Arif Nihat Asya
C) Yahya Kemal Beyatlı D) Orhan Veli Kanık E) İlhan Berk
9. 3. Küçürek hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Türk edeb

nmış adlandırı aşağıdakı şainere eşleştirilirse hangisi dışta kalır? A) Necip Fazıl Kısakürek B) Arif Nihat Asya C) Yahya Kemal Beyatlı D) Orhan Veli Kanık E) İlhan Berk 9. 3. Küçürek hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türk edebiyatında öne çıkan temsilcileri Ferit Edgü, Hulki Aktunç, Mehmet Harmancı'dır. B) Türk edebiyatında minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik öykü, mini öykü, mesel gibi isimlerle adlandırılmıştır. C) Küçürek hikâyede olay anlatımında ayrıntıya girilmez, okuyucunun olayları bildiği varsayılarak ima edilerek geçilir. D) Ayrıntılı bir olay, fazlalıklarından arındırılarak birkaç sözcük veya cümle ile aktarılır. E) Anlatılan olay, giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden meydana gelir. 10. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikayeciliği ile ilgili olarak söylenemez? A) Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların sorunları, Almanya'ya işçi göçü gibi konular işlenmiştir. B) 1970'li yıllarda dönemin önemli siyasi ve toplumsal olayları Türk hikâyeciliği üzerinde etkili olmuştur. C) Dönemin yazarları Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmeye yönelik eserler yazmışlardır. D) 1980'li yılların başında yaşanan siyasi ve toplumsal olaylardan dolayı sanatçılar bireysel konulara yönelmiştir. E) Mustafa Kutlu, Sevinç Çokum, Rasim Özdenören gibi yazarlar dinî ve millî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler kaleme almıştır