Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

öder DENEME SINAVI 2B 12. (1) Sevinç Han öteki boylara elçiler gönderip birleşmek ve Moğollardan öç almak üzere anlaştı. (II) He

öder
DENEME SINAVI 2B
12. (1) Sevinç Han öteki boylara elçiler gönderip birleşmek ve
Moğollardan öç almak üzere anlaştı. (II) Hepsi birleşerek
Moğol üzerine yürüdüler. (III) Moğollar çadır ve sürülerini bir
yere yığıp etrafına hendek kazdılar, beklediler.

öder DENEME SINAVI 2B 12. (1) Sevinç Han öteki boylara elçiler gönderip birleşmek ve Moğollardan öç almak üzere anlaştı. (II) Hepsi birleşerek Moğol üzerine yürüdüler. (III) Moğollar çadır ve sürülerini bir yere yığıp etrafına hendek kazdılar, beklediler. (IV) Sevinç Han geldi. (V) Vuruş başladı ve on gün savaş oldu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle; biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cüm- lesidir. B) II. cümle; girişik birleşik yapılı, kurallı bir fiil cümlesidir. C) III. cümle, bağımlı sıralı bir cümledir. D) IV. cümle; basit, kurallı bir fiil cümlesidir. E) V. cümle, bağlı bir fiil cümlesidir.