Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Ödev Testi Yeni Nesil Sorular 1. 20°C de benzen, toluen ve hekzan alan ile oluşturulmuş bir homojen kanşım aşağıdaki ayrımsal da

Ödev Testi
Yeni Nesil Sorular
1. 20°C de benzen, toluen ve hekzan alan ile oluşturulmuş bir homojen kanşım aşağıdaki ayrımsal damitma düzerieği ile aynştinliyor
Termometre
Fraksiyon kolonu
Damitma balonu
Benzen-Toluen-Hekzan karışımı
Isitici
Su çıkışı
Soğu

Ödev Testi Yeni Nesil Sorular 1. 20°C de benzen, toluen ve hekzan alan ile oluşturulmuş bir homojen kanşım aşağıdaki ayrımsal damitma düzerieği ile aynştinliyor Termometre Fraksiyon kolonu Damitma balonu Benzen-Toluen-Hekzan karışımı Isitici Su çıkışı Soğutucu Su girişi -Si toplama kabi Bu karışımın ayriştiniması sırasında, • Toplama kabinda ilk önce hekzan toplanıyor. Toplanan hekzan ayrıldıktan sonra isitma işlemine devam ediliyor. Karşımdan ikinci olarak benzen sivisi aynışıyor. Bu deneye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Sivilardan kaynama sıcaklığı en küçük olan hekzandır. B) Sivilardan kaynama sıcaklığı en büyük olan foluendir. C) 20 °C deki benzen ve hekzan sivilanndan hekzanın buhar basinci benzeninkinden büyüktür. buha basınc neye boğl? D) Benzen, hekzan ve toluen birbiri içinde çözünür. E) Sivi toplama kabinda benzen toplanırken damitma balonundaki toluenin kütlece yüzdesi değişmezx arter onler gith ca6 2 PYRAX