Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Oğretici Metinler 7. 1. Okuyucuyu düşündüren, derinliği olan yazılar olması II. Anlatımlarında senli benli bir konuşma hava- sın

Oğretici Metinler
7. 1. Okuyucuyu düşündüren, derinliği olan yazılar
olması
II. Anlatımlarında senli benli bir konuşma hava-
sının bulunması
III. Ele alınan konuda kamuoyu oluşturma ama-
cının güdülmesi
IV. Herhangi bir konuda yazılabilmesi
V. Konunun işle

Oğretici Metinler 7. 1. Okuyucuyu düşündüren, derinliği olan yazılar olması II. Anlatımlarında senli benli bir konuşma hava- sının bulunması III. Ele alınan konuda kamuoyu oluşturma ama- cının güdülmesi IV. Herhangi bir konuda yazılabilmesi V. Konunun işlenişinde ayrıntılara girmekten ka- çınılması Yukarıdaki özelliklerden hangileri sohbet ya- zılarının genel özelliklerinden değildir? A) I. ve III. B) II. ve IV. D) I. ve II. C) III. ve V. E) IV. ve V.