Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZME 4. Peyami Safa Bey Oğlumuza, Dün akşamki sohbetimizde senin, Türk Yurdu ve Sebilü'r-Reşad de

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZME
4. Peyami Safa Bey Oğlumuza,
Dün akşamki sohbetimizde senin, Türk Yurdu
ve Sebilü'r-Reşad dergileri hakkındaki de-
ğerlendirmelerin bende bazı fikirler uyandırdı.
Bunları yazıyorum. Senin gibi düşünenler de
benim gibi dü

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HIZME 4. Peyami Safa Bey Oğlumuza, Dün akşamki sohbetimizde senin, Türk Yurdu ve Sebilü'r-Reşad dergileri hakkındaki de- ğerlendirmelerin bende bazı fikirler uyandırdı. Bunları yazıyorum. Senin gibi düşünenler de benim gibi düşünenler de olacaktır. Evvela senin söylediklerini toplayıp tekrar edeyim. 2 Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangi- sinden alınmış olabilir? A) Anlatmaya bağlı. B) Gazete çevresinde gelişen C) Göstermeye bağlı (D) Kişisel hayatı konu alan