Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

olmadı- kilerden ün gide- 09/ÖSS) Örnek: (5 Osmanlı Devleti'nin elindeki İpek ve Baharat Yollarından umudunu kesen Avrupa devlet

olmadı-
kilerden
ün gide-
09/ÖSS)
Örnek: (5
Osmanlı Devleti'nin elindeki İpek ve Baharat Yollarından umudunu
kesen Avrupa devletleri, alternatif yeni yollar bulma arayışına girer-
ken Osmanlı Devleti bu gelişmelere duyarsız kalmıştı. Bu duyarsızlık
zamanla

olmadı- kilerden ün gide- 09/ÖSS) Örnek: (5 Osmanlı Devleti'nin elindeki İpek ve Baharat Yollarından umudunu kesen Avrupa devletleri, alternatif yeni yollar bulma arayışına girer- ken Osmanlı Devleti bu gelişmelere duyarsız kalmıştı. Bu duyarsızlık zamanla Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiledi.) Osmanlı Devleti ilerleyen dönemlerde Coğrafi Keşifler'e karşı, I. kapitülasyon verilen devlet sayısının artırılması, II. kanal projelerinin gündeme getirilmesi, III. ithal mallardan alınan gümrük vergilerinin artırılması tedbirlerinden hangilerini alarak ekonomik sorunlarından kurtul- mayı amaçlamıştır? A) Yalnız I Ders Anlatım Föyü ..... Feis Yayınlan D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II