Soru:

on en k- K- 6. I. CHCl3 11. SO₂ 10=$=0 s= Mh. He C Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri arasında yoğun fazda ya

on
en
k-
K-
6.
I. CHCl3
11. SO₂
10=$=0
s=
Mh. He
C
Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri
arasında yoğun fazda yalnız London kuvvetleri bulu-
nur?
(₁H, 6C, 80, 16S, 17CI)
A) Yalnız I
T
B) Yalnız III
D) I ve III
(₁
dres
C) I ve II
E) II ve I

on en k- K- 6. I. CHCl3 11. SO₂ 10=$=0 s= Mh. He C Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri arasında yoğun fazda yalnız London kuvvetleri bulu- nur? (₁H, 6C, 80, 16S, 17CI) A) Yalnız I T B) Yalnız III D) I ve III (₁ dres C) I ve II E) II ve I www 69

Soru Çözümünü Göster