Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

önermelerinin hangileriyle, örtüşür? A) Yalnız I B) Yalnız II en ve ll El veill C) Yaliz III 28. Çehov'un bazı mektupları birer

önermelerinin hangileriyle, örtüşür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
en
ve ll
El veill
C) Yaliz III
28. Çehov'un bazı mektupları birer yazarlık dersi niteliğin-
dedir. Bir mektubunda şöyle söyler Gorki'ye: "Öylesi-
ne kesin sözcükleriniz var ki okuyucu kendini on

önermelerinin hangileriyle, örtüşür? A) Yalnız I B) Yalnız II en ve ll El veill C) Yaliz III 28. Çehov'un bazı mektupları birer yazarlık dersi niteliğin- dedir. Bir mektubunda şöyle söyler Gorki'ye: "Öylesi- ne kesin sözcükleriniz var ki okuyucu kendini onlarda bulmakta güçlük çeker ve yorulur. Ben, 'Adam, çimen- ler üzerine oturdu.' diye yazdığım zaman, cümlem ko- lay anlaşılır; çünkü açıktır. Tam tersine, eğer 'İri yarı, kı- zıl sakallı adam, çevresinden çekine çekine ve korka ürke, gelip geçenlerin çiğnediği çimenlere oturdu." di- ye yazarsam, hem güç anlaşılırım hem de okuyanı yo- rarım. Bu okuyanın hemencecik zihnine girmez." Bu parçaya göre Çehov, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? TA) Edebiyat verimlerinin dilinin kısa cümleli, yalın ve an- laşılır olması gerektiğini B) Edebî eserlerde ayrıntıya girmenin eserin anlaşılma- amı kolaylaştırdığını Yazarların eserlerinde betimlemelerden uzak dur- ması gerektiğini Dili ağır olan edebî yapıtların okurlardan ilgi görme- diğini TYT Deneme Sınavı - 6 E) Edebiyat yapıtlarının değerinin dili kullanmadaki ba- şarısıyla ölçüldüğünü D) 8 30. Le ya 9