Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

onu duğu ardr olay aya zilan Eyla 7an ahis atin an Kızkulesi Adası, Kubadabad Saltanat Ken- tinin haremliğiymiş. Adada sularla ç

onu
duğu
ardr
olay
aya
zilan
Eyla
7an
ahis
atin
an
Kızkulesi Adası, Kubadabad Saltanat Ken-
tinin haremliğiymiş. Adada sularla çevrili bir
kale ile birbirinden güzel köşklerin ortasın-
da yüksek bir kule varmış. İşte bu kulede
cariyeleri ile birlikte Selçu

onu duğu ardr olay aya zilan Eyla 7an ahis atin an Kızkulesi Adası, Kubadabad Saltanat Ken- tinin haremliğiymiş. Adada sularla çevrili bir kale ile birbirinden güzel köşklerin ortasın- da yüksek bir kule varmış. İşte bu kulede cariyeleri ile birlikte Selçuklu sultanının güzeller güzeli kızı yaşarmış. Sultan, dü- şünde kızının yılan sokması sonucu ölece- ğini görmüş. Yaptırdığı kalenin içerisindeki kuleye kızını bu yüzden kapatmış. Öyle ki kuleye yılan girmesin diye beton borularla Anasmaslar'dan Ada'ya su ve süt akıtılmış. Günlerden bir gün güzel kız, ateşlere düşüp hastalanmış. Ülkenin en ünlü hekimleri zor bulmuşlar devasını. Kız, yeniden sağlığına kavuşmuş. İyileşmesini kutlamak için ar- mağanlar yağmaya başlamış kuleye. Yaşlı bir köylü kadın da bir sepet üzüm getirmiş. Meğer üzümlerin içinde bir küçük yılan var- mış. Yılan o gece uykuya dalan güzel kızı sokup öldürmüş. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? 6. erin 7. A) Menkıbe C) Halk hikâyesi - E) Masal B) D) Aman etme, demiş yarasa; Destan Efsane 8. 9. Palme Yayınevi Aşa öze A) B) E