Soru:

ÖRNEK: 1 a K a L KLM D) a KLM Aynı maddeden yapılan şekildeki cisimlerin hacimleri eşittir. Buna göre cisimlerin dayanıklılığını

ÖRNEK: 1
a
K
a
L
KLM
D)
a
KLM
Aynı maddeden yapılan şekildeki cisimlerin hacimleri eşittir.
Buna göre cisimlerin dayanıklılığının sütun grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir? (π = 3 alınacak)
A)
C).
ol... |||
K L M
KLM
E)
M
ol. lo
2a
KLM
D
sb
bie

ÖRNEK: 1 a K a L KLM D) a KLM Aynı maddeden yapılan şekildeki cisimlerin hacimleri eşittir. Buna göre cisimlerin dayanıklılığının sütun grafiği aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? (π = 3 alınacak) A) C). ol... ||| K L M KLM E) M ol. lo 2a KLM D sb bie

Soru Çözümünü Göster