Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ÖRNEK: 5 Bir asansör, içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük ta- şıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Boş ola

ÖRNEK: 5
Bir asansör, içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük ta-
şıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Boş olan bu
asansöre; ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63 kilogram olan beş ki-
şiden hangi dördü binerse binsin asansörün uyarı verdiği,

ÖRNEK: 5 Bir asansör, içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük ta- şıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Boş olan bu asansöre; ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63 kilogram olan beş ki- şiden hangi dördü binerse binsin asansörün uyarı verdiği, hangi üçü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görül- müştür. Buna göre, bu asansörün yük taşıma kapasitesi kilogram türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 170 Çözüm B) 172 C) 174 D) 176 =17? E) 178 ÖSYM ÖRNEK: 7 Bir kentte 2 ilçe, her ilçec lunmaktadır. Sağlık kuru lık ocağı, her semtte bir tane vardır. Buna göre, bu kentte A) 16 Çözüm B) 18