Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Sayılar Soruları

Cplus
19. Sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için,
a<b ve b² <a²
eşitsizlikleri veriliyor.
4½
Q
Buna göre,
I. a + b < 0
II. a. b < 0
a-b
a.b
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
III.
A) Yalnız I
b
<0
D) I ve III
B) Yalnız II
124
E) II ve III
C) I ve Il
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Cplus 19. Sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için, a<b ve b² <a² eşitsizlikleri veriliyor. 4½ Q Buna göre, I. a + b < 0 II. a. b < 0 a-b a.b ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? III. A) Yalnız I b <0 D) I ve III B) Yalnız II 124 E) II ve III C) I ve Il
o maki-
Bu he-
ekranda
rülmek-
ekranda
rülmek-
makine-
erhangi
31.
B
60°
Temel Matematik
10°
ABCD dörtgen,
[AC] ve [BD] köşegen
m(ABD) = 60°
m(DBC) = 10°
m(ADB) =
m(BDC) = 80°
A) 55
= 30°
a
B) 50
uo
E
30
C) 40
80
Yukarıdaki verilere göre, m(AEB) = a kaç derece-
dir?
* 1
us
D) 35
E) 30
Lise Matematik
Doğal Sayılar
o maki- Bu he- ekranda rülmek- ekranda rülmek- makine- erhangi 31. B 60° Temel Matematik 10° ABCD dörtgen, [AC] ve [BD] köşegen m(ABD) = 60° m(DBC) = 10° m(ADB) = m(BDC) = 80° A) 55 = 30° a B) 50 uo E 30 C) 40 80 Yukarıdaki verilere göre, m(AEB) = a kaç derece- dir? * 1 us D) 35 E) 30
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik
1. N doğal sayılar kümesi, Z tam sayılar kümesi, Q rasyonel
sayılar kümesi ve R gerçel sayılar kümesidir.
√√4
A) 5 ile-3
5
N
-3
D) -3 ile 1,2
N
B) √4 ile 5
√19
1,2
Buna göre, bu şemadaki hangi iki sayının yerleri
değiştirilirse tüm sayılar şemaya doğru yerleştirilmiş
olur?
op 80
Q
R
C) 1,2 ile √19
E) √19 ile -3
3. A
Lise Matematik
Doğal Sayılar
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik 1. N doğal sayılar kümesi, Z tam sayılar kümesi, Q rasyonel sayılar kümesi ve R gerçel sayılar kümesidir. √√4 A) 5 ile-3 5 N -3 D) -3 ile 1,2 N B) √4 ile 5 √19 1,2 Buna göre, bu şemadaki hangi iki sayının yerleri değiştirilirse tüm sayılar şemaya doğru yerleştirilmiş olur? op 80 Q R C) 1,2 ile √19 E) √19 ile -3 3. A
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, a'nın 3 ve b'nin
5 tane pozitif böleni vardır.
Buna göre, a
bilir?
A) 36
ca
çarpımı aşağıdakilerden hangisi ola
B) 72
00
C) 108
D) 324
E) 432
96
Lise Matematik
Doğal Sayılar
ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, a'nın 3 ve b'nin 5 tane pozitif böleni vardır. Buna göre, a bilir? A) 36 ca çarpımı aşağıdakilerden hangisi ola B) 72 00 C) 108 D) 324 E) 432 96
30.
Yaşlanı iki basamaklı asal sayı olan iki kardeşten
küçük olan büyük olanın yaşına geldiğinde ikisinin
de yaşları yine asal sayı olacaktır.
Buna göre, İki kardeşin şimdiki yaşları toplamı
en az kaçtır?
A) 24 B) 28
C) 30 D) 32
E) 36
Lise Matematik
Doğal Sayılar
30. Yaşlanı iki basamaklı asal sayı olan iki kardeşten küçük olan büyük olanın yaşına geldiğinde ikisinin de yaşları yine asal sayı olacaktır. Buna göre, İki kardeşin şimdiki yaşları toplamı en az kaçtır? A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36
Bir fabrikada bulunan makinelerin üretim miktarı bir kodlamaya göre belirlenmektedir. Fabrikada çalışılan saat ve makine-
lerin sayısı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi kodlanmıştır.
M(ab) = b. n° + a·n¹
M(abc)=cnº+b.n¹+an²
M(abcd) = d n° +c
8.
2.
olmak üzere, parantez içine yazılan sayıların parantez dışındaki sayılardan küçük olması gerekmektedir. Yani; a, b, c, d<
n'+b.n²+a.n³
n dir.
Örneğin; M(412), = 2¹. 5° +¹17. 5¹ +45² = 107
Buna göre, makinede M(3223), yazdığında kaç tane üretim yapılır?
A) 192
B) 225
C) 232
3₁4²²+2+4² +22²2²=²+3₂ ²
D) 235
SE
la
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Bir fabrikada bulunan makinelerin üretim miktarı bir kodlamaya göre belirlenmektedir. Fabrikada çalışılan saat ve makine- lerin sayısı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibi kodlanmıştır. M(ab) = b. n° + a·n¹ M(abc)=cnº+b.n¹+an² M(abcd) = d n° +c 8. 2. olmak üzere, parantez içine yazılan sayıların parantez dışındaki sayılardan küçük olması gerekmektedir. Yani; a, b, c, d< n'+b.n²+a.n³ n dir. Örneğin; M(412), = 2¹. 5° +¹17. 5¹ +45² = 107 Buna göre, makinede M(3223), yazdığında kaç tane üretim yapılır? A) 192 B) 225 C) 232 3₁4²²+2+4² +22²2²=²+3₂ ² D) 235 SE la
12. a, b ve c pozitif gerçel sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bili-
niyor.
a + a² <b+ b²
c-b³>b-c³
Buna göre; a, b ve c sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
•
●
•
A) a<b< c
B) a<c<b
D) c < b < a
C) c<a<b
E) b<c<a
Lise Matematik
Doğal Sayılar
12. a, b ve c pozitif gerçel sayılarıyla ilgili aşağıdakiler bili- niyor. a + a² <b+ b² c-b³>b-c³ Buna göre; a, b ve c sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? • ● • A) a<b< c B) a<c<b D) c < b < a C) c<a<b E) b<c<a
2.
abcd onlar basamağı sıfırdan farklı dört basamaklı
bir doğal sayı olmak üzere
abcd = cbad eşitliği veriliyor.
Buna göre,
2b7d
lerden hangisine eşittir?
1
A) 4950
7b2d işleminin sonucu aşağıdaki-
D) 5490
2d
936
B) 9450
E)
C5940
7420
Lise Matematik
Doğal Sayılar
2. abcd onlar basamağı sıfırdan farklı dört basamaklı bir doğal sayı olmak üzere abcd = cbad eşitliği veriliyor. Buna göre, 2b7d lerden hangisine eşittir? 1 A) 4950 7b2d işleminin sonucu aşağıdaki- D) 5490 2d 936 B) 9450 E) C5940 7420
Demir yoluna raydan gelen yükleri azaltmak
amacıyla rayın altına döşenen malzemeye tra-
vers denir.
Bir demir yoluna, yol üzerinde bulunan tünelin
girişinden 112 br uzaklıktaki A noktasından baş-
lanarak şekildeki gibi 5 br aralıklarla genişliği 3 br
olan traversler yerleştirilecektir.
A
112
LO
5
3
Buna göre, tünelin içine yerleştirilen ilk tra-
vers başlangıçtan itibaren kaçıncıdır?
A) 13 B) 15
C) 16
D) 17 E) 19
Lise Matematik
Doğal Sayılar
Demir yoluna raydan gelen yükleri azaltmak amacıyla rayın altına döşenen malzemeye tra- vers denir. Bir demir yoluna, yol üzerinde bulunan tünelin girişinden 112 br uzaklıktaki A noktasından baş- lanarak şekildeki gibi 5 br aralıklarla genişliği 3 br olan traversler yerleştirilecektir. A 112 LO 5 3 Buna göre, tünelin içine yerleştirilen ilk tra- vers başlangıçtan itibaren kaçıncıdır? A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 19
12. Aşağıdaki bölmelerde verilen sayılar sırasıyla bir hareket-
linin gittiği mesafeyi, A şehrine uzaklığını ve B şehrine uzak-
lığını km cinsinden göstermektedir.
A B
0 112 100
80
Bir süre sonra bölmelerdeki sayılar aşağıdaki gibi olmuş-
tur.
A B
32 60
ud absx
Oxud
B) 72h C) 70 wys
abmesss station gu
let vid axles@
Buna göre, A ve B şehri arasındaki uzaklık kaç km'dir?
A) 75
snu E) 66
68
Lise Matematik
Doğal Sayılar
12. Aşağıdaki bölmelerde verilen sayılar sırasıyla bir hareket- linin gittiği mesafeyi, A şehrine uzaklığını ve B şehrine uzak- lığını km cinsinden göstermektedir. A B 0 112 100 80 Bir süre sonra bölmelerdeki sayılar aşağıdaki gibi olmuş- tur. A B 32 60 ud absx Oxud B) 72h C) 70 wys abmesss station gu let vid axles@ Buna göre, A ve B şehri arasındaki uzaklık kaç km'dir? A) 75 snu E) 66 68
6.
9
8
10
7
6
2
5
3 HOW I
niqot nalany ON
Daire şeklinde bir masanın etrafına dizilen on çocuk,
şekildeki gibi saat yönünde 1'den 10'a kadar numa-
ralandırılmıştır. Bu çocuklar şöyle bir sayma oyunu
oynuyorlar.
Herhangi bir çocuk 1 diyerek saymaya başlıyor. Saat
yönüne göre, bir sonraki çocuk 2, diğeri 3 diyor ve
3 diyen çocuk oyundan çıkıyor. Bir sonraki çocuk
tekrar 1 den başlıyor ve yine 3 diyen çocuk oyundan
çıkıyor. Sayma oyunu bu şekilde devam ediyor. En
sonda iki çocuk kalınca oyun bitiyor.
En sonda 3 ve 7 numaralı çocukların kalması için
saymaya hangi numaralı çocuk başlamalıdır?
A) 1
B) 2. C) 3
E) 5
4
Lise Matematik
Doğal Sayılar
6. 9 8 10 7 6 2 5 3 HOW I niqot nalany ON Daire şeklinde bir masanın etrafına dizilen on çocuk, şekildeki gibi saat yönünde 1'den 10'a kadar numa- ralandırılmıştır. Bu çocuklar şöyle bir sayma oyunu oynuyorlar. Herhangi bir çocuk 1 diyerek saymaya başlıyor. Saat yönüne göre, bir sonraki çocuk 2, diğeri 3 diyor ve 3 diyen çocuk oyundan çıkıyor. Bir sonraki çocuk tekrar 1 den başlıyor ve yine 3 diyen çocuk oyundan çıkıyor. Sayma oyunu bu şekilde devam ediyor. En sonda iki çocuk kalınca oyun bitiyor. En sonda 3 ve 7 numaralı çocukların kalması için saymaya hangi numaralı çocuk başlamalıdır? A) 1 B) 2. C) 3 E) 5 4
2.
40 kişilik bir sınıfta her sırada iki öğrenci oturmakta-
dır.
Bu sınıfla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
7 sırada bir kız ve bir erkek öğrenci oturmaktadır.
• İki erkek öğrencinin yan yana oturduğu sıra sayısı
iki kız öğrencinin yan yana oturduğu sıra sayısın-
dan 1 fazladır.
Whoo
Buna göre, bu sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır?
B) 18
C) 19
A) 17
D) 20
E) 21
Lise Matematik
Doğal Sayılar
2. 40 kişilik bir sınıfta her sırada iki öğrenci oturmakta- dır. Bu sınıfla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 7 sırada bir kız ve bir erkek öğrenci oturmaktadır. • İki erkek öğrencinin yan yana oturduğu sıra sayısı iki kız öğrencinin yan yana oturduğu sıra sayısın- dan 1 fazladır. Whoo Buna göre, bu sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır? B) 18 C) 19 A) 17 D) 20 E) 21
ÖRNEK: 5
Bir asansör, içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük ta-
şıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Boş olan bu
asansöre; ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63 kilogram olan beş ki-
şiden hangi dördü binerse binsin asansörün uyarı verdiği,
hangi üçü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görül-
müştür.
Buna göre, bu asansörün yük taşıma kapasitesi kilogram
türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 170
Çözüm
B) 172
C) 174
D) 176
=17?
E) 178
ÖSYM
ÖRNEK: 7
Bir kentte 2 ilçe, her ilçec
lunmaktadır. Sağlık kuru
lık ocağı, her semtte bir
tane vardır.
Buna göre, bu kentte
A) 16
Çözüm
B) 18
Lise Matematik
Doğal Sayılar
ÖRNEK: 5 Bir asansör, içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük ta- şıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Boş olan bu asansöre; ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63 kilogram olan beş ki- şiden hangi dördü binerse binsin asansörün uyarı verdiği, hangi üçü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görül- müştür. Buna göre, bu asansörün yük taşıma kapasitesi kilogram türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 170 Çözüm B) 172 C) 174 D) 176 =17? E) 178 ÖSYM ÖRNEK: 7 Bir kentte 2 ilçe, her ilçec lunmaktadır. Sağlık kuru lık ocağı, her semtte bir tane vardır. Buna göre, bu kentte A) 16 Çözüm B) 18
4.
A = {n(-1)": n = 1, 2, 3, ..., k}
kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasın-
daki fark 25'tir.
Buna göre, A kümesinin pozitif elemanlarının sayısı
kaçtır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
(2016-LYS)
Lise Matematik
Doğal Sayılar
4. A = {n(-1)": n = 1, 2, 3, ..., k} kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasın- daki fark 25'tir. Buna göre, A kümesinin pozitif elemanlarının sayısı kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 (2016-LYS)
26. AB ve BA iki basamaklı, ABC ve CBA üç basamaklı doğal
sayılar olmak üzere, iki basamaklı AB ve üç basamaklı
ABC sayıları için simetrik fark (SF)
SF(AB) = IAB - BAI =
SF(ABC)= IABC - CBAI -
biçiminde tanımlanmaktadır.
A) 7
SF(AB) = 36 ve SF(ABC) = 297
olduğuna göre, C-B farkının alabileceği farklı pozitit
değerler toplamı kaçtır?
B) 8
297
C) 9
M
D) 10
E) 11
Lise Matematik
Doğal Sayılar
26. AB ve BA iki basamaklı, ABC ve CBA üç basamaklı doğal sayılar olmak üzere, iki basamaklı AB ve üç basamaklı ABC sayıları için simetrik fark (SF) SF(AB) = IAB - BAI = SF(ABC)= IABC - CBAI - biçiminde tanımlanmaktadır. A) 7 SF(AB) = 36 ve SF(ABC) = 297 olduğuna göre, C-B farkının alabileceği farklı pozitit değerler toplamı kaçtır? B) 8 297 C) 9 M D) 10 E) 11
23.
Yukarıdaki 9 dairenin içine 0 dan 8 e kadar olan sayma
sayıları yerleştirilecektir.
Sayılar, her satır ve her sütuna yazılan sayıların top-
lamı eşit olacak biçimde yerleştirilirse, herhangi bir
satırda bulunan sayıların toplamı kaç olur?
A) 9
B) 10
C) 11 D) 12 E) 13
Lise Matematik
Doğal Sayılar
23. Yukarıdaki 9 dairenin içine 0 dan 8 e kadar olan sayma sayıları yerleştirilecektir. Sayılar, her satır ve her sütuna yazılan sayıların top- lamı eşit olacak biçimde yerleştirilirse, herhangi bir satırda bulunan sayıların toplamı kaç olur? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13