Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ORTA DÜZEY 10. Sinem Öğretmen, su dalgalarında kırınımın bağlı olduğu değişkenleri öğrencilerine kavratmak için bir dalga leğeni

ORTA DÜZEY
10. Sinem Öğretmen, su dalgalarında kırınımın bağlı olduğu
değişkenleri öğrencilerine kavratmak için bir dalga leğeni-
ne doğrusal K dalga kaynağı ve ortasında aralık bulunan E
engelini yerleştiriyor. Deneyin 1. aşamasında dalga tepele-
rinin en

ORTA DÜZEY 10. Sinem Öğretmen, su dalgalarında kırınımın bağlı olduğu değişkenleri öğrencilerine kavratmak için bir dalga leğeni- ne doğrusal K dalga kaynağı ve ortasında aralık bulunan E engelini yerleştiriyor. Deneyin 1. aşamasında dalga tepele- rinin engelden Şekil - I'deki gibi biçim değiştirmeden geçtiği gözlemleniyor. Sinem Öğretmen, deneyin 2. ve 3. aşamala- rında bazı değişiklikler yaptığında dalga tepelerinin engel- den sırasıyla Şekil - Il ve Şekil - Ill'teki gibi giderek daha faz- la eğrisel biçim alarak geçtiği gözlemleniyor. E K FFFF Şekil -1 E THEI Şekil - II E FHI Şekil-III Buna göre, Sinem Öğretmen'in deneyin 2. ve 3. aşama- sında yaptığı değişikliklerle ilgili, 1. Dalga leğenine su ilave etmiştir. II. Engelin aralığını genişletmiştir. III. Dalga kaynağının çalışma periyodunu artırmıştır. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ya da II K K E) I ya da III Yalnız III