Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ortam 8. İpek Yolu'nun önemli bir bölümü Türk toprakları üzerinden geçtiği için Türkler özellikle Çin ipeğinin Batı'ya satışında

ortam
8. İpek Yolu'nun önemli bir bölümü Türk toprakları üzerinden
geçtiği için Türkler özellikle Çin ipeğinin Batı'ya satışından
önemli kârlar elde etmişlerdir. Dolayısıyla bu durum ilk Türk
devletlerinin dış politikasına da yön vermiştir.
Bu durumun,
Tür

ortam 8. İpek Yolu'nun önemli bir bölümü Türk toprakları üzerinden geçtiği için Türkler özellikle Çin ipeğinin Batı'ya satışından önemli kârlar elde etmişlerdir. Dolayısıyla bu durum ilk Türk devletlerinin dış politikasına da yön vermiştir. Bu durumun, Türklerin çeşitli devletlerle ittifaklar kurması, Türk coğrafyasının kültürel etkileşime açık olması, III. Türk devletlerinin stratejik rakiplerinin artması sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir? AXYalnız I Dyve III BYalnız II Cve II I ve III 1. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten s Müslüman olmayan halk ile Islam Devleti' niteliğinde olan (Medine Sözleşmesi'ni imz Bu sözleşmede aşağıdakilerden hangi maddeler yer aldığı söylenemez? A) Yaşama ve güvenlik hakkı tanıma B) Din ve viedan özgürlüğünü sağlama Kötü muameleyi önteme D Mevali siyasetini uygulama E) Mülkiyet hakkı tanıma 12. Emevilerde Muaviye zamanında, to oğlu Yezid, Isl