Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

OS- 11 3 2 1 CH3-CH-COOH 12. 1 NH₂ Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili, IUPAC'a göre adı 2-aminopopanoik asittir. II. He

OS-
11
3 2 1
CH3-CH-COOH
12.
1
NH₂
Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili,
IUPAC'a göre adı 2-aminopopanoik asittir.
II. Hem asit hem de baz özelliği gösterir.
. Karbon atomlarının tamamı sp³ hibritleşmesi
yapmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

OS- 11 3 2 1 CH3-CH-COOH 12. 1 NH₂ Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili, IUPAC'a göre adı 2-aminopopanoik asittir. II. Hem asit hem de baz özelliği gösterir. . Karbon atomlarının tamamı sp³ hibritleşmesi yapmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III