Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Osmanlı Dahiliye Nezareti yayımladığı yönetmelik- lerle, 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'na göre göçün nasıl yapılacağı

Osmanlı Dahiliye Nezareti yayımladığı yönetmelik-
lerle, 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'na
göre göçün nasıl yapılacağını en ince ayrıntıları-
na göre planlamış ve bu yönetmeliklerle Osmanlı
Devleti Ermenilerle ilgili koruyucu tedbirleri almış-
tı

Osmanlı Dahiliye Nezareti yayımladığı yönetmelik- lerle, 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'na göre göçün nasıl yapılacağını en ince ayrıntıları- na göre planlamış ve bu yönetmeliklerle Osmanlı Devleti Ermenilerle ilgili koruyucu tedbirleri almış- tır. Bu tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi- nin olduğu söylenemez? A) Yerleri değiştirilen Ermenilerin her türlü vergile- hain ertelenmesi B) Ermeni milletvekillerinin, Türk ordusundaki Er- meni askerlerin, subayların ve askerî doktorla- rin ailelerinin nakledilmemesi C) Yaşlılar, güçsüzler, körler, dul ve yetimlerin teh- cire tabi tutulmaması D Geri Dönüş Kararnamesi'nin çıkarılması E) Tehcire tabi tutulan Ermenilerin yol boyunca her türlü ihtiyaçlarının karşılanması 6. ESEN YAYINLARI