Soru:

OSMANLI TOPRAKLARINI PAYL Test 1854 manlı iborg la ye- adra- 2 93 Harbi’nden sonra imzalanan ancak yürürlüğe girmeyen Antlaşması

OSMANLI TOPRAKLARINI PAYL
Test
1854
manlı
iborg
la ye-
adra-
2
93 Harbi’nden sonra imzalanan ancak yürürlüğe girmeyen
Antlaşması'nın bazı maddeleri karşılaştırmalı olarak tablo-
Ayastefanos Antlaşması ile onun yerine kabul edilen Berlin
1860
naye
zim,
da v

OSMANLI TOPRAKLARINI PAYL Test 1854 manlı iborg la ye- adra- 2 93 Harbi’nden sonra imzalanan ancak yürürlüğe girmeyen Antlaşması'nın bazı maddeleri karşılaştırmalı olarak tablo- Ayastefanos Antlaşması ile onun yerine kabul edilen Berlin 1860 naye zim, da verilmiştir. ayin Ayastefanos Antlaşması Berlin Antlaşması Büyük Bulgaristan Krallığı Bulgaristan üç bölgeye ayrılacak kurulacak ? Bosna-Hersek özerk olacak Bosna-Hersek yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak Doğubayazıt Rusya'ya Doğubayazıt Osmanlı verilecek Devleti'nde kalacak Ermenilerin bulunduğu Ermenilerin bulunduğu yerlerde islahat yapılacak yerlerde islahat yapılacak Bu tablodan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır. BDOsmanlı Devleti savaşta mağlup olmuştur. G Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda itibarı artmıştır. D) Ayastefanos Antlaşması'nın bazı maddeleri Berlin Antlaşması'nda Osmanlı Devleti lehine çözülmüştür. Et Her iki antlaşmada da azınlık hakları ile ilgili kararlar alınmıştır.

Soru Çözümünü Göster