Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ÖSYM TADINDA 1 Edebiyat nihayet bir duyuş ve düşünüş şeklinin ifadesi ve bir yaşama biçiminin yansımasıdır. Hayattaki ve hayatı

ÖSYM TADINDA 1
Edebiyat nihayet bir duyuş ve düşünüş şeklinin ifadesi ve
bir yaşama biçiminin yansımasıdır. Hayattaki ve hayatı
bulur. Bazen bir yansıma alanı bazen de bir biçimlendirme
algılama şekillerindeki her değişim, edebiyatta karşılığını
aracı olan

ÖSYM TADINDA 1 Edebiyat nihayet bir duyuş ve düşünüş şeklinin ifadesi ve bir yaşama biçiminin yansımasıdır. Hayattaki ve hayatı bulur. Bazen bir yansıma alanı bazen de bir biçimlendirme algılama şekillerindeki her değişim, edebiyatta karşılığını aracı olan edebiyatı besleyen bütün oluşumlar, onu çevreleyen hayatın ve bu hayatı biçimlendiren zihniyetin içinde yer alır. Doğu'nun ve İslam medeniyetinin bir parçası olarak varlığını sürdüren Osmanlı, bu yüzyılın hemen başlarından itibaren kendi bütünlüğünü tehdit eden başka bir medeniyetin uzantılarını hayatın içerisinde artık somut olarak görmeye başlar. Bu yüzyılda ortaya çıkıp Osmanlı'nın edebiyatı kadar, hatta ondan daha fazla ve öncelikli olarak sosyal, siyasal, düşünsel, kültürel varlığını değiştiren ve dönüştüren süreç "Batılılaşma" ve "Batılılaşma hareketi" olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi, bu süreci destekleyen sanatçılara ait eserlerden biri değildir? A) Nağme-i Seher B, Vatan Şarkısı Q Tercüme-i Manzume B) Serare E) Bâlâdan Bir Ses Ud Be