Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

OV 19. Yazar, bir edebî metinde her şeyi söyleyemez; söyle- meye güç yetiremez. Bütün edebî metinler bu anlam- da tamamlanmamış

OV
19. Yazar, bir edebî metinde her şeyi söyleyemez; söyle-
meye güç yetiremez. Bütün edebî metinler bu anlam-
da tamamlanmamış eserlerdir. Edebî metnin tamam-
lanması okuyucuyla mümkündür. Okuyucunun kültü-
rel seviyesi, çağrışım gücü, toplumsal şartların

OV 19. Yazar, bir edebî metinde her şeyi söyleyemez; söyle- meye güç yetiremez. Bütün edebî metinler bu anlam- da tamamlanmamış eserlerdir. Edebî metnin tamam- lanması okuyucuyla mümkündür. Okuyucunun kültü- rel seviyesi, çağrışım gücü, toplumsal şartlarına bağ- lı olarak tamamlanan edebî eser bu yönüyle özel bir eserdir. Onda birçok ara boşluk vardır ve o boşlukları okuyucu kendince doldurur. Ancak okura hiçbir boş- luk bırakmayan metnin edebilîği ya da iyi bir metin oluşu epeyce tartışılabilir. ut B500 36 Bu parçaya göre bir metnin edebî olması aşağıda- kilerden hangisine bağlıdır? A) Açık, anlaşılır bir dilinin olmasına Keng B) Etkileyici bir üslubunun olmasına C) İçerik bakımından farklı olmasına Sallia D) Seçkin bir okuyucu kitlesine seslenmesine E) nonwlyi Okuyucusuna yorumlama imkânı vermesine 1698