Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

OY 4. 34 28 mot fall Padişah adaletli olmalı, ülkeyi şeriatlara uygun olarak yönet- meli, ordunun başında cihat ve gaza amaçlı f

OY
4.
34
28 mot fall
Padişah adaletli olmalı, ülkeyi şeriatlara uygun olarak yönet-
meli, ordunun başında cihat ve gaza amaçlı fetihlerde bulun-
malı, askerî koruyup gözetmelidir. Devleti idare edecekleri
seçerken iltimas ve haksızlığa göz yummamalı, halkı

OY 4. 34 28 mot fall Padişah adaletli olmalı, ülkeyi şeriatlara uygun olarak yönet- meli, ordunun başında cihat ve gaza amaçlı fetihlerde bulun- malı, askerî koruyup gözetmelidir. Devleti idare edecekleri seçerken iltimas ve haksızlığa göz yummamalı, halkın huzuru ve refahını göz ardı ederek bolluk içinde yaşamalarına ve ülke hazinesini savurganca kullanmalarına müsaade etmemelidir. Kendi çıkarları için çalışan, devletin ve halkın çıkarlarını gözet- meyen idarecileri görevlerinden alarak cezalandırmalıdır. Yukarıdaki paragrafta Osmanlı padişahlarında bulunma- si gereken vasıfların hangisinden bahsedilmemiştir? Liyakat esaslarını gözetme B) Hoşgörülü olma C) Adaletli olma D) Halkın huzur ve refahını gözetme E) Örfi ve şeri kurallara uygun davranma inmiyle de bilinen ve padişahlar için bir baba ocağı irlikte ikamet