Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

özümler ÖRNEK - 2 İletken K, L ve M telleri şekildeki gibi düzgün manyetik alan içine yerleştiriliyor. 2030 Rub stvee ebanesor ●

özümler
ÖRNEK - 2
İletken K, L ve M telleri şekildeki gibi düzgün manyetik alan
içine yerleştiriliyor.
2030 Rub
stvee ebanesor
●
(i
Keynelx
K L M
40% 30°
Tellerden eşit şiddette akım geçtiğine göre, K, L ve M tele
lerine etki eden manyetik kuvvetleri arası

özümler ÖRNEK - 2 İletken K, L ve M telleri şekildeki gibi düzgün manyetik alan içine yerleştiriliyor. 2030 Rub stvee ebanesor ● (i Keynelx K L M 40% 30° Tellerden eşit şiddette akım geçtiğine göre, K, L ve M tele lerine etki eden manyetik kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? A) F₁ > FM>FK ABB D) F> FL > F B B) F₁ > F₁ = FM C) FK=FL= FM E) F₁ = F₁ > FM F=B₁ i.l.sing Hangi Durumlarda İletken Tellere Manyetik Kuvvet Etki Etmez? Telden akım geçmiyorsa tellere manyetik kuvvet etki et- mez. CAP