Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

P 1. Kutadgu Bilig'le ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10p.) a) Yazarı: b) Edebi türü: ***Ertesi sabah Çerviakov güzelce

P
1. Kutadgu Bilig'le ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10p.)
a) Yazarı:
b) Edebi türü:
***Ertesi sabah Çerviakov güzelce tıraş oldu, yeni üniformasını giydi, Brizjalov'u makamında görmeye gitti. Kabul odasına
girdiğinde orada toplanan birçok dilek

P 1. Kutadgu Bilig'le ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10p.) a) Yazarı: b) Edebi türü: ***Ertesi sabah Çerviakov güzelce tıraş oldu, yeni üniformasını giydi, Brizjalov'u makamında görmeye gitti. Kabul odasına girdiğinde orada toplanan birçok dilek sahibini dinleyen Brizjalov'la karşılaştı. Paşa önce gelenlerle konuşuyor, onların isteklerini dinliyordu. Sıra Çerviakov'a gelince paşa gözlerini ona çevirdi. 2. Yukarıdaki parçada bulunan altı çizilen fiilimsilerin türünü yazınız. (10p.) 3.Türkler tarih boyunca hangi alfabeleri kullanmışlardır? (10p.) 4. Aşağıda istenilen roman türünün ilk örneklerini yazarıyla birlikte yazınız.(10p) NOS a) İlk edebi roman: b) ilk yerli roman: c) İlk realist roman: d) İlk köy romanı: e) ilk psikolojik roman: 5. Aşağıdaki boşlukları doğru ifadelerle doldurunuz.(10p.) Hikâye türü Türk edebiyatına.... W 6. Aşağıda verilen destanlar ile ait oldukları toplumları eşleştiriniz. (10p.) a) Oğuz Kağan Destanı b) Igor Destanı c) Şehname d) Ergenekon Destanı e)Manas Destanı döneminde girmiştir. Bu dönemde. isimli eser ilk hikâye örneğidir. Tanzimat dönemi 7744 Kırgız Türkleri (.....) iranlılar (.....) Hun Türkleri(....) Ruslar(.......) Göktürkler(............) ..'nin yazdığı "Türk" adının geçtiği ilk eserdir. Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiş abidelerden oluşan bu eser aynı zamanda Türkçenin ilk yazılı metinleri olarak kabul edilir. 7. Yukarıdaki parçada adı geçen eser aşağıdakilerden hangisidir? (10p.) A) Altun Yaruk B) Irk Bitig C) Köktürk Kitabeleri Plyn D) Sekiz Yükmek E) Kutadgu Bilig Alco 999 bo Thu