Soru:

Palme Yayınevi etkili olması luna Iişlar üzerinde E) Davranışların belirli bir sürekliliğe sahip olması 11. "Ben yeni ve yabancı yemekleri sık sık de- nerim." "Karşılaştığım insanların çoğundan hoşlan

Palme Yayınevi
etkili olması
luna
Iişlar üzerinde
E) Davranışların belirli bir sürekliliğe sahip
olması
11.
"Ben yeni ve yabancı yemekleri sık sık de-
nerim." "Karşılaştığım insanların çoğundan
hoşlanırım." diyen bir kişinin aşağıdaki
kişilik özelliklerind

Palme Yayınevi etkili olması luna Iişlar üzerinde E) Davranışların belirli bir sürekliliğe sahip olması 11. "Ben yeni ve yabancı yemekleri sık sık de- nerim." "Karşılaştığım insanların çoğundan hoşlanırım." diyen bir kişinin aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? 8. 95 95 A) Açıklık – içe dönüklük B) Uyumluluk – dışa dönüklük C) Özdisiplinlilik - açıklık D) Özdisiplinlilik - dışa dönüklük E) JAçıklık – dışa dönüklük 9. İltihaplı hastalık geçiren 900 üniversite öğ- rencisi üzerinde yapılan incelemeler, bu daha 12