Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Poman Meti Iç m Bilin dir da 9. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklamalar, AJ Oykünma" olarak da adlandırılır. Meşhur bir sa

Poman
Meti
Iç m
Bilin
dir
da
9. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklamalar,
AJ Oykünma" olarak da adlandırılır. Meşhur bir sa
ayraç içindeki kavramla ilişkilendirilemez?
natçının üslubunu, bir eserinde dile getirdiği du.
şünce veya espriyi taklit ederek

Poman Meti Iç m Bilin dir da 9. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklamalar, AJ Oykünma" olarak da adlandırılır. Meşhur bir sa ayraç içindeki kavramla ilişkilendirilemez? natçının üslubunu, bir eserinde dile getirdiği du. şünce veya espriyi taklit ederek eser ortaya koy- maktır. Iki metin arasında bir taklit ilişkisi kurulur. Öykünme, bir yazarın dil ve anlatım özellikleri, sözleri yani üslubu taklit edilerek gerçekleşir. Bir gibi benimseyerek okurun üzerinde istediği etkiyi yazar, bir başka yazarın tavrını kendi tavriymiş Aşağıda verilen kullana > w Pina 1 Gogu bırakmaya çalışır. (Pastiş) RO ya GE 9 B) Ciddi bir sanat eserini taklit ederek alaya almak, gülünç duruma düşürmek anlamına gelir. Bir ede- biyat eserinin gülünç, zekice ve doğal bir espri çerçevesinde taklit edilmesidir. Ünlü bir eseri ve sanatçıyı alaya alıp kusurlarını açığa vurarak ko mik duruma düşürmek, onu olumsuz yönleriyle eleştirmektir. Çoğunlukla ironiktir; hedef aldığı eserin üslubuna saldırır, eserden alıntı yapar, ona göndermede bulunur. (Parodi) e Bir metnin veya eserin tamamına farklı metinler- den, ortamlardan alınan parçaların yerleştirilme- sidir. Yapılan her alıntıyı bu kavramla adlandırmak yanlıştır. Bilinçli yapılan, bütünlüğü koparmak, metinler arası ilişkiler kurma amacına hizmet eden bir tekniktir. Özellikle postmodern roman- larda kullanılmıştır. (Kolaj) Dr Yazarın gerçekliği çok boyutlu yansıtmak için çeşitli alanlardan hazır kalıp ifadeleri alıntı yapıp eserine monte etmesidir. Gazete kupürleri, radyo haberleri, reklamlar, farklı edebî metinler vs. ro- man kompozisyonuna dâhil edilir ve değerlendiri- lir. Oğuz Atay, Bir Bilim Adamı'nin Romani eserin- de Mustafa İnan'ın hayatını anlatırken onunla ilgili bazı belgeleri romana olduğu gibi alır. (montaj) E) Yazarın roman kişilerinin akıllarından geçeni, iç- lerinden geçirdiklerini, onların kendi kendileriyle konuşmaları tarzında yansıtma tekniğidir. Roman kişilerinin içini okumaktır adeta. Çok düzenli ve edebî olmaz çünkü bu, gerçeklik duygusuna ay- kırı düşer. Bu teknik, özellikle bilinç akışı yöntemi- nin kullanıldığı romantarda kullanılır. (iç çözümle- me) CARDOPO