Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Prf Yayınları ? 18. Şiirlerinde hayatı alaya almayı ve ironik bir tutum ser- gilemeyi benimseyen ---, başarılı ve yenilikçi bir

Prf Yayınları
?
18. Şiirlerinde hayatı alaya almayı ve ironik bir tutum ser-
gilemeyi benimseyen ---, başarılı ve yenilikçi bir şa-
irdir. Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasında, şiirin
Cyapısını, dilini ve üslubunu değiştirmeye cesaret et-
miş; gündelik ifa

Prf Yayınları ? 18. Şiirlerinde hayatı alaya almayı ve ironik bir tutum ser- gilemeyi benimseyen ---, başarılı ve yenilikçi bir şa- irdir. Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasında, şiirin Cyapısını, dilini ve üslubunu değiştirmeye cesaret et- miş; gündelik ifadeleri şiirle harmanlamıştır. Poetik görüşleri ve şiirleri ile eski şiirin kurallarını yıkarak halk tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek bir dil ve söyleyiş ortaya koymuştur. Her şeyin şiire konu ola- bileceği fikrini savunan sanatçı, gündelik hayat için- de, sıradan bir insanı konu edindiği "Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirinde, özellikle "nasır" kelimesini kul- lanarak bu fikrini ispatlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerder hangisi getirilmelidir? A) Melih Cevdet Anday B) Cahit Sıtkı Tarancı C) Orhan Veli Kanık D) Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Ahmet Muhip Dıranas Agaga da ve A) Vo 20. ?.