Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Q (23. 20. yüzyıl başlarından itibaren nitelik ve biçim değiş- tiren fantastik, yüzyılın ikinci yarısından sonra Latin Amerika e

Q
(23. 20. yüzyıl başlarından itibaren nitelik ve biçim değiş-
tiren fantastik, yüzyılın ikinci yarısından sonra Latin
Amerika edebiyatında büyülü gerçekçilik adını ala-
rak yeni bir edebi kategori oluşturmuştur. Fal, büyü,
tarot kartlanı, batıl inançlar,

Q (23. 20. yüzyıl başlarından itibaren nitelik ve biçim değiş- tiren fantastik, yüzyılın ikinci yarısından sonra Latin Amerika edebiyatında büyülü gerçekçilik adını ala- rak yeni bir edebi kategori oluşturmuştur. Fal, büyü, tarot kartlanı, batıl inançlar, fantastik türün ve büyü- lü gerçekçi anlatım tarzının önemli motiflerindendir. Mitler, halk anlatıları, efsaneler gibi diğer folklorik unsurlarla birlikte Latin Amerika kökenli büyülü ger- çekçilik, Türk edebiyatında da ---- gibi gibi birçok yaza- nn eserlerinde karşımıza çıkar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Nazlı Eray B) Latife Tekin C) ihsan Oktay Anar B) Hasan Ali Toptaş E) Cevat Şakir Kabaağaçlı Prf Yayınlar