Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

r de 2 n- 7. Birim kareli kâğıda çizilmiş olan şekil 3 birim sağa ötelenerek ötelenmiş görüntüsü çiziliyor. İlk şeklin ve ötelem

r
de
2
n-
7. Birim kareli kâğıda çizilmiş olan şekil 3 birim sağa
ötelenerek ötelenmiş görüntüsü çiziliyor. İlk şeklin
ve öteleme hareketi ile elde edilen şeklin d doğru-
suna göre yansımalarının görüntüleri de çizilerek bir
motif elde ediliyor.
G
Buna gör

r de 2 n- 7. Birim kareli kâğıda çizilmiş olan şekil 3 birim sağa ötelenerek ötelenmiş görüntüsü çiziliyor. İlk şeklin ve öteleme hareketi ile elde edilen şeklin d doğru- suna göre yansımalarının görüntüleri de çizilerek bir motif elde ediliyor. G Buna göre, aşağıdakilerden hangisi elde edilen motiftir? hosü nimes istex mhi A) B) C) 1 D)