Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yansıma Soruları

r
de
2
n-
7. Birim kareli kâğıda çizilmiş olan şekil 3 birim sağa
ötelenerek ötelenmiş görüntüsü çiziliyor. İlk şeklin
ve öteleme hareketi ile elde edilen şeklin d doğru-
suna göre yansımalarının görüntüleri de çizilerek bir
motif elde ediliyor.
G
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi elde edilen
motiftir?
hosü nimes istex mhi
A)
B)
C)
1
D)
Ortaokul Matematik
Yansıma
r de 2 n- 7. Birim kareli kâğıda çizilmiş olan şekil 3 birim sağa ötelenerek ötelenmiş görüntüsü çiziliyor. İlk şeklin ve öteleme hareketi ile elde edilen şeklin d doğru- suna göre yansımalarının görüntüleri de çizilerek bir motif elde ediliyor. G Buna göre, aşağıdakilerden hangisi elde edilen motiftir? hosü nimes istex mhi A) B) C) 1 D)
C)
8.
A)
D6
Bir A4 kağıdına aşağıda verilen adımlar sırasıyla uygulanarak bir kesir modeli oluşturuluyor.
1. adım: A4 kağıdını ok yönünde tam ortasından katla
2. adım: Kağıdı açmadan ok yönünde tekrar tam ortasından katla
3. adım: Kağıdı açmadan ok yönünde tekrar tam ortasından katla
Başlangıç
Daha sonra katlanılan kağıt açılıyor ve katlama çizgileri belirginleştirildikten sonra oluşan eş bölmelerden biri boya-
niyor.
-0
1.Adım
0 K
Boyanan bu bölgeyi gösteren kesir sayı doğrusunda K noktası olarak işaretlendiğine göre aşağıdakilerden
hangisi K noktasına karşılık gelmektedir?
K
2. Adım
B)
D)
J
0 K
3.Adim
OK
Ortaokul Matematik
Yansıma
C) 8. A) D6 Bir A4 kağıdına aşağıda verilen adımlar sırasıyla uygulanarak bir kesir modeli oluşturuluyor. 1. adım: A4 kağıdını ok yönünde tam ortasından katla 2. adım: Kağıdı açmadan ok yönünde tekrar tam ortasından katla 3. adım: Kağıdı açmadan ok yönünde tekrar tam ortasından katla Başlangıç Daha sonra katlanılan kağıt açılıyor ve katlama çizgileri belirginleştirildikten sonra oluşan eş bölmelerden biri boya- niyor. -0 1.Adım 0 K Boyanan bu bölgeyi gösteren kesir sayı doğrusunda K noktası olarak işaretlendiğine göre aşağıdakilerden hangisi K noktasına karşılık gelmektedir? K 2. Adım B) D) J 0 K 3.Adim OK
4
20
R
5. Pozitif gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonk-
siyonları için
• (fog)(x) = f(x) · g(x)
f(x) = 2x + 1
(1)
olduğuna göre, g(1) değeri kaçtır?
●
A)-3
B)-2
C) -1
f(g(x)) = f(x) = g(x)
gal
3= 3.g (1)
1. E
D) O
3.3(0-
2020/ TYT
6. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için
(fog)(x) = x² + 3x + 1
f(g(x)) = x² + 3x + 1²
(gof)(x)=x²-x+1
eşitlikleri sağlanıyor.
f(2)= 1 olduğuna göre, f(3) değeri kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
g(0)=2
2. E
3. C
E)
711 +1
gCGCX11= x²-x+1
vild unovie, Inat
4-2
E) 9
9(1)-1
4. A
5. E
6. A
Buna
1
ifac
A)
9. s
Ortaokul Matematik
Yansıma
4 20 R 5. Pozitif gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonk- siyonları için • (fog)(x) = f(x) · g(x) f(x) = 2x + 1 (1) olduğuna göre, g(1) değeri kaçtır? ● A)-3 B)-2 C) -1 f(g(x)) = f(x) = g(x) gal 3= 3.g (1) 1. E D) O 3.3(0- 2020/ TYT 6. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için (fog)(x) = x² + 3x + 1 f(g(x)) = x² + 3x + 1² (gof)(x)=x²-x+1 eşitlikleri sağlanıyor. f(2)= 1 olduğuna göre, f(3) değeri kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 g(0)=2 2. E 3. C E) 711 +1 gCGCX11= x²-x+1 vild unovie, Inat 4-2 E) 9 9(1)-1 4. A 5. E 6. A Buna 1 ifac A) 9. s
010
3.
●●●●
Cebirsel İfadeler
*
●●●●
......
KONU DEĞERLENDİRME TESTİ 3
Alınan Yol = Hız x Zaman
(x² + 6x + 9) km
Bir sürücü (x² + 6x +9) kilometrelik bir yolun bir kısmını saatte (x + 3) kilometrelik hızla (x - 1) saatte gidiyor.
Bu sürücü aynı hızla yoluna devam ederse kalan yolu kaç saatte gider?
A) 4
B) x + 2
C) x + 6
D) 2x + 3
Ortaokul Matematik
Yansıma
010 3. ●●●● Cebirsel İfadeler * ●●●● ...... KONU DEĞERLENDİRME TESTİ 3 Alınan Yol = Hız x Zaman (x² + 6x + 9) km Bir sürücü (x² + 6x +9) kilometrelik bir yolun bir kısmını saatte (x + 3) kilometrelik hızla (x - 1) saatte gidiyor. Bu sürücü aynı hızla yoluna devam ederse kalan yolu kaç saatte gider? A) 4 B) x + 2 C) x + 6 D) 2x + 3
18. Aşağıda üzerinde harfların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartlardan birini Emre aşağıdaki gibi
konumlandırıp k doğrusuna göre simetriğini buluyor. Tuğçe ise kartlardan birini aşağıdaki gibi ko-
numlandırıp m doğrusuna göre simetriğini buluyor.
A
H
L
Emre
N
K
i
T C
E
Tuğçe
A K
H i
L
N
E
T C
Emre simetrisini aldığı kart üzerinde simetrisi ve kendisi aynı olan harflerin sayısını, Tuğçe ise simet-
risini aldığı kart üzerinde simetrisi ve kendisi farklı olan harflerin sayısını buluyor.
Buna göre Emre ve Tuğçe'nin bulduğu sayıların toplamı kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
Ortaokul Matematik
Yansıma
18. Aşağıda üzerinde harfların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartlardan birini Emre aşağıdaki gibi konumlandırıp k doğrusuna göre simetriğini buluyor. Tuğçe ise kartlardan birini aşağıdaki gibi ko- numlandırıp m doğrusuna göre simetriğini buluyor. A H L Emre N K i T C E Tuğçe A K H i L N E T C Emre simetrisini aldığı kart üzerinde simetrisi ve kendisi aynı olan harflerin sayısını, Tuğçe ise simet- risini aldığı kart üzerinde simetrisi ve kendisi farklı olan harflerin sayısını buluyor. Buna göre Emre ve Tuğçe'nin bulduğu sayıların toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
D
8
Mercek
8
0
Aşağıdaki açıklamaları okuyup, soruları bu
bilgilere göre yanıtlayınız.
Özellikler
Turuncu mercek karşısındaki cismin
boyutunu iki katına çıkarır.
Mor mercek karşısındaki cismin boyutunu
yarıya indirir.
Yeşil mercek karşısındaki cismin
simetriğini gösterir.
Pembe mercek karşısındaki cismi
baş aşağı çevirir.
Mavi mercek cismi 90 derece saat yönün-
de çevirir.
1-A harfi hangi mercekten geçerse hiçbir değişikliğe uğramaz?
2-E harfi bir mercekten geçmiş ve M harfi elde edilmiştir. Bu mercek hangisidir?
3- Boş bırakılan yerlere uygun mercekleri çiziniz.
Ľ
2
4- Bazı merceklerden geçtikten sonra cisim 2 katına çıkmış, baş aşağı çevrilmiş ve simetriği
alınmıştır. Bu cisim hangi merceklerden geçmiştir?
5- Bir cismi iki kez mavi mercekten geçirmek yerine hangi mercek kullanılabilir?
Ortaokul Matematik
Yansıma
D 8 Mercek 8 0 Aşağıdaki açıklamaları okuyup, soruları bu bilgilere göre yanıtlayınız. Özellikler Turuncu mercek karşısındaki cismin boyutunu iki katına çıkarır. Mor mercek karşısındaki cismin boyutunu yarıya indirir. Yeşil mercek karşısındaki cismin simetriğini gösterir. Pembe mercek karşısındaki cismi baş aşağı çevirir. Mavi mercek cismi 90 derece saat yönün- de çevirir. 1-A harfi hangi mercekten geçerse hiçbir değişikliğe uğramaz? 2-E harfi bir mercekten geçmiş ve M harfi elde edilmiştir. Bu mercek hangisidir? 3- Boş bırakılan yerlere uygun mercekleri çiziniz. Ľ 2 4- Bazı merceklerden geçtikten sonra cisim 2 katına çıkmış, baş aşağı çevrilmiş ve simetriği alınmıştır. Bu cisim hangi merceklerden geçmiştir? 5- Bir cismi iki kez mavi mercekten geçirmek yerine hangi mercek kullanılabilir?
Yükseköğre
11. SINIF DENEME SINAVI
27. Aşağıda y=f(x) ile y=f(x-2) fonksiyonlarının grafiği verilmiştir.
y=f(x)
Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 2
B) 6
C) 9
D) 12
y=f(x-2)
E) 15
A
Ortaokul Matematik
Yansıma
Yükseköğre 11. SINIF DENEME SINAVI 27. Aşağıda y=f(x) ile y=f(x-2) fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. y=f(x) Buna göre, boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 2 B) 6 C) 9 D) 12 y=f(x-2) E) 15 A
B.
-2
2
0
B) 0
-2
-3.
A
B) 2
23
Yukarıdaki koordinat sistemine göre
2, 3 ve 4. soruları cevaplayınız.
D
Koordinat sisteminin 3. bölgesinde bulunan
nokta hangisidir?
A) A
B) B
C) C
A, B, C ve D noktalarının I. bileşenleri toplamı
kaçtır?
A) -1
C) 1
D) D
A, B, C ve D noktalarının II. bileşenleri topla-
mı kaçtır?
A) 3
C) -2
D) 2
D) -3
Ortaokul Matematik
Yansıma
B. -2 2 0 B) 0 -2 -3. A B) 2 23 Yukarıdaki koordinat sistemine göre 2, 3 ve 4. soruları cevaplayınız. D Koordinat sisteminin 3. bölgesinde bulunan nokta hangisidir? A) A B) B C) C A, B, C ve D noktalarının I. bileşenleri toplamı kaçtır? A) -1 C) 1 D) D A, B, C ve D noktalarının II. bileşenleri topla- mı kaçtır? A) 3 C) -2 D) 2 D) -3
MATEMATIK-8
C)
Puan
-1
Puan
Asaf çektiği kartlardan 7 puan kazandığına göre çekilen kartlar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
3 -1
(-2,-4) (1,-4) (-1,-10)
B) (-1,2)
(-4,-1) (1,-4)
2
Puan
3
Puan
-1
o que 3
(1, 1)
2
26ès inige nanoleop ivieill bisbme
200
3
(2,-5)
(4,-2)
Koordinat sisteminde bölgelere ait puanlar yanda verim
Asaf, yanda verilen kutudan üzerinde sıralı ikililerin y
olduğu 4 kartı seçecektir. Seçilen kart hangi bölgede
bölgede yazılı olan puan kazanılacaktır.
$1
(-4,4) (-2,-7)
(2, -3)
-emni nabrevibnem ud m
(1, -8)
(4, 10)
(-4, 3)
D) (1,3)
Ortaokul Matematik
Yansıma
MATEMATIK-8 C) Puan -1 Puan Asaf çektiği kartlardan 7 puan kazandığına göre çekilen kartlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 -1 (-2,-4) (1,-4) (-1,-10) B) (-1,2) (-4,-1) (1,-4) 2 Puan 3 Puan -1 o que 3 (1, 1) 2 26ès inige nanoleop ivieill bisbme 200 3 (2,-5) (4,-2) Koordinat sisteminde bölgelere ait puanlar yanda verim Asaf, yanda verilen kutudan üzerinde sıralı ikililerin y olduğu 4 kartı seçecektir. Seçilen kart hangi bölgede bölgede yazılı olan puan kazanılacaktır. $1 (-4,4) (-2,-7) (2, -3) -emni nabrevibnem ud m (1, -8) (4, 10) (-4, 3) D) (1,3)
7. Ayrıt uzunlukları 5 cm, 10 cm ve 15 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun dış yüzeyinin tamamı
620 cm²'lik bir kâğıtla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır.
kaplamadan sonra geriye kalan kâğıdın bir yüzünün alanı en fazla kaç
santimetrekaredir?
Buna göre
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
Ortaokul Matematik
Yansıma
7. Ayrıt uzunlukları 5 cm, 10 cm ve 15 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun dış yüzeyinin tamamı 620 cm²'lik bir kâğıtla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. kaplamadan sonra geriye kalan kâğıdın bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetrekaredir? Buna göre A) 40 B) 50 C) 60 D) 70
6.
720 kişilik bir topluluktaki kişilerin cinsiyetlere göre
sayıca dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde 1°'lik
açı kaç kişiyi temsil eder?
A) 72
B) 36
C) 18
D) 2
ile ve
A) 72
C) 96
9. Aşağ
660
Gra
Bu
A)
Ortaokul Matematik
Yansıma
6. 720 kişilik bir topluluktaki kişilerin cinsiyetlere göre sayıca dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde 1°'lik açı kaç kişiyi temsil eder? A) 72 B) 36 C) 18 D) 2 ile ve A) 72 C) 96 9. Aşağ 660 Gra Bu A)
1