Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

r? YAYINLARI 5. Hikayeleri Edip Adivar-Harap Mabetler C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Milli Savaş Hikayeleri D) Aka Gündüz Kutbay

r?
YAYINLARI
5.
Hikayeleri
Edip Adivar-Harap Mabetler
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Milli Savaş Hikayeleri
D) Aka Gündüz Kutbay - Bu Toprağın Kızları
E) Reşat Nuri Güntekin - Tanrı Misafiri
3,
Haydi, çabuk koş, meydana sancağı dik! emrini verdi.
Başüstüne

r? YAYINLARI 5. Hikayeleri Edip Adivar-Harap Mabetler C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Milli Savaş Hikayeleri D) Aka Gündüz Kutbay - Bu Toprağın Kızları E) Reşat Nuri Güntekin - Tanrı Misafiri 3, Haydi, çabuk koş, meydana sancağı dik! emrini verdi. Başüstüne... Başüstüne... diyerek üçü de koşarak çıktı. Saray halkı karanlık duvarlara yapılmış parlak, muhteşem yaldızlı resimler gibi sessiz, sakin, cansız duruyorlardı. Hala içlerinden kimse kımıldanamıyordu. Mum rengi çehrelerin şaşkın gözleri karşısında bu tek Türk, kaftanın uzun eteklerini omuzlarına attı. Kılıcını kınına koydu. Uzandı, ezdiği başın üstünde duran kanlı topuzu aldı yere bıraktı. Sonra tahttaki ölüyü aşağı çekti. Onun yerine oturdu. Gayet güzel bir Ulahçayla: Haydi, bana itaat edin! dedi. Sebebi bilinmez bir korkunun şaşırtıcı heyecanıyla dilleri tutulmuş kurt kürklü zengin Boyar reisleri, büyük kılıçlı cesur muharipler, çelik zırhlı voyvodalar iki dakika evvelki hükümdarlarının daha soğumayan naaşını çiğneyerek bir anda, bir darbeyle bütün Eflak'ı zaptediveren bu korkunç Türk'ün elini öpüyorlar, yüzüne bakamıyorlardı. (...) - Ömer Seyfettin'in "Topuz" adlı hikâyesinden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Türk tarihine yaslanmış tarihî-epik bir hikâyeden alınmıştır. B) Kesit öyküsü niteliği ağır basan bir parçadır. C) Anlatma ve diyalog tekniklerinden yararlanılmıştır. D) Hâkim bakış açısıyla yazılmıştır. E) Millî Edebiyat Dönemi'nin "Yeni Lisan" anlayışına uygun bir dille yazılmıştır. 195