Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

RİH Gİ 3: makineye uygulan- akılabi başlamıştır. werini fabrika sis- lece atölye üreti- e geçilmiştir. Yeni ak artan bilimsel me

RİH
Gİ
3:
makineye uygulan-
akılabi başlamıştır.
werini fabrika sis-
lece atölye üreti-
e geçilmiştir. Yeni
ak artan bilimsel
meler ve sermaye
Inkilabına ortam
larak İngiltere'de
e başlayan bu in-
'nın diğer ülkele-
nucunda Avrupa'
ygınlaşmış,
e pazar ihti

RİH Gİ 3: makineye uygulan- akılabi başlamıştır. werini fabrika sis- lece atölye üreti- e geçilmiştir. Yeni ak artan bilimsel meler ve sermaye Inkilabına ortam larak İngiltere'de e başlayan bu in- 'nın diğer ülkele- nucunda Avrupa' ygınlaşmış, e pazar ihtiyacı amış, uş ve bu durum grev, çalışma lilik gibi sorun- getirerek 1848 aluşturmuş, olduğu yerlerde FRANSIZ İHTILALI VE SANAYI INKILABI Soru 1 Sanayi Devrimi'nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Seri üretime geçilmesi B) İşçi sınıfının oluşması C) Sömürgeciliğin başlaması D) Sendikal hareketlerin oluşması E) Büyük şirketlerin kurulması Soru 4 Aşağın masin Devri Soru 2 Fransa'da meşruti krallığın kurulduğu ve Fransız liberallerin iktidarı ele geçir- diği olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Viyana Kongresi B) 1830 İhtilalleri A) M C) T