Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

rk des- 25. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı mücadele etmek için "Gazeteci Mustafa Şerif Bey" takma adıyla gizli ola- rak katı

rk des-
25. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı mücadele etmek
için "Gazeteci Mustafa Şerif Bey" takma adıyla gizli ola-
rak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Savaşları
C) Trablusgarp Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
D) Sakarya Savaşı
E) Selma

rk des- 25. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı mücadele etmek için "Gazeteci Mustafa Şerif Bey" takma adıyla gizli ola- rak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Balkan Savaşları C) Trablusgarp Savaşı B) Çanakkale Savaşı D) Sakarya Savaşı E) Selman-ı Pak Savaşı