Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ro 6. İngilizler, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Kars ve Batum'u işgal etmişlerdir. İngilizlerin bu yerleri işgal etmeleri

ro
6. İngilizler, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra
Kars ve Batum'u işgal etmişlerdir.
İngilizlerin bu yerleri işgal etmelerindeki asıl
amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle-
nebilir?
A) Bolşeviklere yardım ulaştırmak
B) Ermeni tehcirini önlemek

ro 6. İngilizler, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Kars ve Batum'u işgal etmişlerdir. İngilizlerin bu yerleri işgal etmelerindeki asıl amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle- nebilir? A) Bolşeviklere yardım ulaştırmak B) Ermeni tehcirini önlemek a) Kafkas Cumhuriyetleri'nin kurulmasını önlemek D) Osmanlı kuvvetlerini bu bölgeden çıkarmak E) Sovyet Rusya'nın güneye inmesini önlemek Sarmal Tarih Soru Bankası