Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Roma-Germen İmparatoru Şarlken, I. Macaristan'ın Balkan toprakları üzerinde ge- nişleme politikası yürütmesini sağlamıştır. II.

Roma-Germen İmparatoru Şarlken,
I. Macaristan'ın Balkan toprakları üzerinde ge-
nişleme politikası yürütmesini sağlamıştır.
II. Venedik'le birlikte güçlü bir deniz gücü oluştu-
rarak Akdeniz ve Afrika kıyılarında hâkimiyet
mücadelesine girişmiştir.
III. İr

Roma-Germen İmparatoru Şarlken, I. Macaristan'ın Balkan toprakları üzerinde ge- nişleme politikası yürütmesini sağlamıştır. II. Venedik'le birlikte güçlü bir deniz gücü oluştu- rarak Akdeniz ve Afrika kıyılarında hâkimiyet mücadelesine girişmiştir. III. İran ile ittifak yapma yoluna gitmiştir. Roma - Germen İmparatoru Şarlken'in bu po- litikalarından hangilerinin Osmanlı Devleti ile askerî mücadeleye girmesine neden olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) Il ve III karekök