Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Romanlannda anlatım teknikleri ve postmodern yaklaşım- lanıyla dikkat çeken -----, Doğu-Batı sorununu felsefi ve kültürel açıdan

Romanlannda anlatım teknikleri ve postmodern yaklaşım-
lanıyla dikkat çeken -----, Doğu-Batı sorununu felsefi ve
kültürel açıdan ele almıştır. Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan
yazar, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk Türk vatandaşıdır.
Daha çok aydın kesimi anl

Romanlannda anlatım teknikleri ve postmodern yaklaşım- lanıyla dikkat çeken -----, Doğu-Batı sorununu felsefi ve kültürel açıdan ele almıştır. Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan yazar, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk Türk vatandaşıdır. Daha çok aydın kesimi anlatan, zor anlaşılan romanlar or- taya koymuştur. Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki sanatçı ad- larından hangisi getirilmelidir? A) Oğuz Atay C) İnci Aral E) Yusuf Atılgan B) Orhan Pamuk D) Leyla Erbil