Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

RONDIT 28. Sanat ve sanatçılar, yerli veya yabancı olsun bütün değişme, gelişme ve yeniliklerden olumlu veya olumsuz bir şekilde

RONDIT
28. Sanat ve sanatçılar, yerli veya yabancı olsun bütün
değişme, gelişme ve yeniliklerden olumlu veya olumsuz
bir şekilde etkilenirler. Türk şiirinde bu etkilenmelerin bir
ayağı da Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'ın kur-
duğu “l. Yeni" yani

RONDIT 28. Sanat ve sanatçılar, yerli veya yabancı olsun bütün değişme, gelişme ve yeniliklerden olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenirler. Türk şiirinde bu etkilenmelerin bir ayağı da Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'ın kur- duğu “l. Yeni" yani “Garip" akımıdır. İslamiyet öncesi ve sonrası Türk şiirinden ve Batı edebiyatından etkilenen "Garip" akımı şairlerinin başlıca amacı, Türk şiirinin yapı- sında köklü değişiklikler yapmaktı. "Garip” kitabının ön sözünde, Orhan Veli, akımın ortak görüşünü dile getirdi. Bir manifesto niteliğindeki bu yazıda, üzerinde durulan yenilikler şu maddelerle açıklanabilir: Ölçü, kafiye gibi şiiri sınırlayan kalipları bırakma Benzetme ve istiare gibi söz sanatlarını kaldırma Şiiri, toplumdaki elit zümrenin tekelinden kurtarma Şiirde geleneğe karşı çıkıp kendi kuralını belirleme Şiirin resim ve müzikle iç içe geçmesine karşı çıkma Bu parçaya göre "Garip /I.Yeni" akımının aşağıdakiler- den hangisini amaçladığı söylenemez? . o A) Toplumdaki olumluluğu ortaya koyma B) Şiire çerçeve çizen unsurlardan şiiri kurtarma c) Önceki şiir anlayışlarının düşüncelerine karşı çıkma D) Sanat kaygısından uzak bir şiir dili yaratma E) Şiirle başka sanatlar arasına sınır koyma