Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

S 20. Bir eleştirmenin, Ziya Gökalp'in edebiyatımızdaki yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki bilgilerden hang

S
20. Bir eleştirmenin, Ziya Gökalp'in edebiyatımızdaki
yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
6
A) Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi
dergilerde yazdığı yazılarla Milli Edebiyat'ın düşünce
yönüyle t

S 20. Bir eleştirmenin, Ziya Gökalp'in edebiyatımızdaki yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 6 A) Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde yazdığı yazılarla Milli Edebiyat'ın düşünce yönüyle temellerini atmıştır. B) Türkçülüğün Esasları adlı yapıtında Türkçülük düşüncesini bir sosyolog gözüyle ele almış ve sistemli bir biçimde açıklamıştır. CŞiir için değil, şuur için" yazdığını belirten şair, Türkçe Şiirler ve Tan Sesleri'nde topladığı şiirlerini, görüşlerini yaymak için araç olarak kullanmıştır. D) Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak adlı yapıtında topladığı makalelerinde Türklerin çağlar içinde geçirdiği kültürel değişimlere ışık tutmuştur. E) Dil konusundaki görüşlerini Lisan şiirinde açıklayan şaire göre dilde İstanbul Türkçesi esas kabul edilmelidir. Diğer sayfaya geçiniz.