Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

S A 12. R M A L (1) Anlatıcı aslında köye nasıl geldiğini asla bilemez. (II) Kafka'nın romanlarında olduğu gibidir. (III) Akılla

S
A 12.
R
M
A
L
(1) Anlatıcı aslında köye nasıl geldiğini asla bilemez.
(II) Kafka'nın romanlarında olduğu gibidir. (III) Akılla,
mantıkla, dünyevi gerçekliklerin diliyle açıklanamayan bir
durum söz konusudur. (IV) Anlatıcı da buraya nasıl gel-
diğini tam

S A 12. R M A L (1) Anlatıcı aslında köye nasıl geldiğini asla bilemez. (II) Kafka'nın romanlarında olduğu gibidir. (III) Akılla, mantıkla, dünyevi gerçekliklerin diliyle açıklanamayan bir durum söz konusudur. (IV) Anlatıcı da buraya nasıl gel- diğini tam kestirememekte ya da kendinin uydurduğu bir yalana inanmak istemektedir. (V) Belki de bu yüzden geç- mişine dair başlangıçta hiçbir şey hatırlamaz. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede soru sözcüğü zarf görevindedir. B) II. cümlede edat, ek eylem alarak yüklem olmuştur. C) III. cümlede zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. D) IV. cümlede farklı türden fiilimsiler kullanılmıştır. E) V. cümlede edat ve bağlaç kullanılmıştır.