Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

S UYGULAMA FÖYÜ DUF 05 Tarama Testi - III Enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları sırasın- da eko verimlilik (temiz üretim

S UYGULAMA FÖYÜ
DUF
05
Tarama Testi - III
Enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları sırasın-
da eko verimlilik (temiz üretim) kavramıyla da kar-
şılaşılmaktadır.
Buna göre, eko verimlilik ile ilgili,
1. Yüksek verimli üretim teknolojileri ve yöntem-
le

S UYGULAMA FÖYÜ DUF 05 Tarama Testi - III Enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları sırasın- da eko verimlilik (temiz üretim) kavramıyla da kar- şılaşılmaktadır. Buna göre, eko verimlilik ile ilgili, 1. Yüksek verimli üretim teknolojileri ve yöntem- leri kullanılarak daha az atık meydana getiril- mesini amaçlar. II. Enerji üretiminde daha az doğal kaynak kulla- nılmasını amaçlar. III. Kirlilik kontrolünü değil, kirliliği önleyici bir yak- laşım esastır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III C) I ve III E), II ve III 1