Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

sağla- leme üşün- uşma ahra- fark si iç mü- nek an di. ki- nu 7- -, Ĵ 24. Gazeteci: 1 A - A Şiirlerinizi nasıl kaleme aldığınızd

sağla-
leme
üşün-
uşma
ahra-
fark
si iç
mü-
nek
an
di.
ki-
nu
7-
-,
Ĵ
24. Gazeteci:
1
A
-
A
Şiirlerinizi nasıl kaleme aldığınızdan biraz söz eder
misiniz?
Şair:
Dış dünyanın görüntülerini somut, nesnel gerçek-
likleriyle değil de bu görüntülerin sezgilerin

sağla- leme üşün- uşma ahra- fark si iç mü- nek an di. ki- nu 7- -, Ĵ 24. Gazeteci: 1 A - A Şiirlerinizi nasıl kaleme aldığınızdan biraz söz eder misiniz? Şair: Dış dünyanın görüntülerini somut, nesnel gerçek- likleriyle değil de bu görüntülerin sezgilerinden, iz- lenimlerinden yansıyan nitelikleri aktarıyorum. Ama asıl Ahmet Haşim'in "Şiirde anlam aramak eti için bülbülü kesmeye benzer." sözü pusulam oldu yıl- larca. Bu nedenle mecazlar ve kapalı anlatım dize- lerimin vazgeçilmezi. Bu diyalogdan hareketle şairin bağlı olduğu edebî akımın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Parnasizm B) Romantizm C) Sembolizm lev mined D) Empresyonizm ob lad E) Sürrealizm