Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

SEN YAYINLARI 12. ---- komedyasında toplumun belirli bir döneminin ya da kesitinin gelenekleri ele alınarak bunların aksayan, za

SEN YAYINLARI
12. ---- komedyasında toplumun belirli bir döneminin
ya da kesitinin gelenekleri ele alınarak bunların
aksayan, zayıf yanları gülünçleştirilerek sergile-
nir. Şinasi'nin ile Gogol'un ---- adlı oyunları
bu türün örneklerindendir.
----
Bu parça

SEN YAYINLARI 12. ---- komedyasında toplumun belirli bir döneminin ya da kesitinin gelenekleri ele alınarak bunların aksayan, zayıf yanları gülünçleştirilerek sergile- nir. Şinasi'nin ile Gogol'un ---- adlı oyunları bu türün örneklerindendir. ---- Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerin hangi- sinde verilenler getirilmelidir? A) Töre - Bir Kavuk Devrildi - Burun B) Karakter - Geveze Berber - Palto C) Karakter - Çok Bilen Çok Yanılır - Müfettiş D) Töre - Şair Evlenmesi Müfettiş E) Entrika - Çok Bilen Çok Yanılır - Palto