Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

SINIF: 8 1. Aşağıdakilerden hangisi atasözleriyle ilgili değildir? A) Uzun deneyimler sonucu ortayaris- tir. B) Özlü ve kalıplaş

SINIF: 8
1. Aşağıdakilerden hangisi atasözleriyle
ilgili değildir?
A) Uzun deneyimler sonucu ortayaris-
tir.
B) Özlü ve kalıplaşmış sözlerdir.
C) Anonim halk edebiyatı ürünleridir.
epsi mecaz anlamlıdır.
2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "ina-
niş" bildi

SINIF: 8 1. Aşağıdakilerden hangisi atasözleriyle ilgili değildir? A) Uzun deneyimler sonucu ortayaris- tir. B) Özlü ve kalıplaşmış sözlerdir. C) Anonim halk edebiyatı ürünleridir. epsi mecaz anlamlıdır. 2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "ina- niş" bildirmektedir? A) Ağlamayan çocuğa meme vermezler. B) Öfke ile kalkan zararla oturur. C) Ananın bahtı kızına. D) Araba devrilince yol gösteren çok olur. 3. "Her güzel şeyin hoşa gitmeyen yönü de bulunur." anlamına gelen atasözü hangi- sidir? A) Faydasız baş mezara yaraşır. B) Fırsat sakal altından geçer. C) Dikensiz gül olmaz. D) Şimşek çakmadan gök gürlemez. I. Eller çok olunca yük hafifler. II. Birlikten kuvvet doğar. III. Baş başa vermeyince taş yerinden kalk- maz. IV. El elden üstündür. 4. Yukarıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV Ne türküyü yermek gerek, Ne şarkıyı övmek gerek, Önce bir güzel dinleyip, Sonra gönül vermek gerek. 5. Dörtlüğün anlamıyla ilgili atasözü aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Arı bal alacak çiçeği bilir. B) Asıl azmaz, bal kokmaz. C) Düşüne düşüne görmeli işi, sonra piş- man olmamalı kişi. D) Dile gelen ele gelir. 6. Aşağıdaki "gerçekleşe dadır? A) Kafa yor B) Aklı yatr C) Şeytana D) Aklı baş "Hoca, elin yıp, çaylağ - Nafile,- de." 7. Boş bir hangisi g ...ağ ...pa ...ye ...ac A) B) C) D) "Beni cümles lerden A) Dild B) Dil C) Dile D) Dil 9.Aşağ mesi b A) Ku B) Ke C) Pe D) Ku 10. "I hang A) C k B) K C) C D) I